Burklock av metall

Burklock av metall sorteras som metallförpackning och lämnas på en återvinningsstation.