Burk av metall

Burk av metall sorteras som metallförpackning och lämnas på en återvinningsstation.