Burk av aluminium (ej pant)

Burk av aluminium (ej pant) sorteras som metallförpackning och lämnas på en återvinningsstation.