Aluminiumoblat (tex på keso)

Aluminiumoblat (tex på keso) sorteras som metallförpackning och lämnas på en återvinningsstation.