Aluminiumform

Aluminiumform sorteras som metallförpackning och lämnas på en återvinningsstation.