Aluminiumfolie

Aluminiumfolie sorteras som metallförpackning och lämnas på en återvinningsstation.