Aluminiumburk

Aluminiumburk sorteras som metallförpackning och lämnas på en återvinningsstation.