Tomat

Tomat sorteras som matavfall i svart påse och lämnas i sopkärlet för hushållsavfall.