Te/te-påse

Te/te-påse/tepåse sorteras som matavfall i svart påse och lämnas i sopkärlet för hushållsavfall.