Revben och andra ben

Revben och dylikt sorteras som matavfall i svart påse och lämnas i sopkärlet för hushållsavfall.