Morötter, morot

Morötter sorteras som matavfall i svart påse och läggs i sopkärlet för hushållsavfall.