Köttben (mindre mängder)

Köttben (mindre mängder) sorteras som matavfall i svart påse  och lämnas i sopkärlet för hushållsavfall.