Kaffefilter

Filter från bryggning t ex melittafilter, sorteras som matavfall tillsammans med sumpen i svart påse och läggs i sopkärlet för hushållsavfall.