Kaffefilter med sump

Kaffefilter med sump sorteras som matavfall i svart påse och lämnas i sopkärlet för hushållsavfall.