Grönsaksrester

Grönsaksrester sorteras som matavfall i svart påse och läggs i sopkärlet för hushållsavfall.