Fruktrester

Fruktrester sorteras som matavfall i svart påse och lämnas i sopkärlet för hushållsavfall