Äggskal

Äggskal sorteras som matavfall i svart påse och läggs i sopkärlet för hushållsavfall.