Betong, sten, tegel, leca, kakel, klinker, grus och dylikt

Ren betong, sten, tegel, leca, kakel, klinker, grus och dylikt – sorteras och lämnas i containrarna 23 och 24 utifrån storlek (Grova respektive Fina konstruktionsmassor) på Övreskog.

Obs! Varken blåbetong, påsar/säckar, gips, reglar, skruv, armeringsjärn, fogmassor, plast, vegetation eller någon annan förorening får följa med!