Vinflaska

Vinflaska sorteras som glasförpackning och lämnas på en återvinningsstation.