Spritflaska

Spritflaska sorteras som glasförpackning och lämnas på en återvinningsstation.