Saftflaska av glas

Saftflaska av glas sorteras som glasförpackning och lämnas på en återvinningsstation.