Roll-on av glas

Roll-on av glas sorteras som glasförpackning och lämnas på en återvinningsstation.