Pumpflaska av glas

Pumpflaska av glas sorteras som glasförpackning och lämnas på en återvinningsstation.