Ölflaska (ej pant)

Ölflaska (ej pant) sorteras som glasförpackning och lämnas på en återvinningsstation.