Marmeladburk av glas

Marmeladburk av glas sorteras som glasförpackning och lämnas på en återvinningsstation.