Läskflaska av glas

Läskflaska av glas sorteras som glasförpackning och lämnas på en återvinningsstation.