Ketchupflaska av glas

Ketchupflaska av glas sorteras som glasförpackning och lämnas på en återvinningsstation.