Glasburk

Glasburk sorteras som glasförpackning och lämnas på en återvinningsstation.