Flaska av glas (ej pant)

Flaska av glas (ej pant) sorteras som glasförpackning och lämnas på en återvinningsstation.