Deodorant av glas

Deodorant av glas sorteras som glasförpackning och lämnas på en återvinningsstation.