Burk av glas

Burk av glas sorteras som glasförpackning och lämnas på en återvinningsstation.