Tvättmedel

Tvättmedel, flytande och pulver, sorteras som farligt avfall och lämnas i farliga baren på Övreskog (ej företag).