Torrschampo

Torrschampo sorteras som farligt avfall och lämnas i farliga baren på Övreskog.