Tändare (med gas)

Tändare (med gas) sorteras som farligt avfall och lämnas i farliga baren på Övreskog (ej företag).