Sprayburk – med innehåll

Sprayburk -med innehåll sorteras som farligt avfall och lämnas i farliga baren på Övreskog (ej företag).