Spillolja

Spillolja sorteras som farligt avfall och lämnas i cistern 22 (Spillolja) på Övreskog (ej företag).