Spackel

Spackel sorteras som farligt avfall och lämnas i farliga baren på Övreskog (ej företag).