Sågspån från tryckt trä

Sågspån från tryckt trä – max 1 bilsläp/tillfälle är farligt avfall och sorteras som impregnerat trä och lämnas i container 10 (impregnerat trä) på Övreskog.

Större mängder ska vägas in för betalning kontakta personal på plats. T ex om du kommer med en traktor, lastbil eller dylikt så betraktas det som verksamhetsavfall. Kontakta gärna istället en avfallsentreprenör för att t ex hyra en container.

Företagare får inte lämna tryckt sågspån/virke på Övreskog eftersom det är farligt avfall.