Polish

Polish sorteras som farligt avfall och lämnas i farliga baren på Övreskog (ej företag).