Oljefilter

Oljefilter sorteras som farligt avfall och lämnas i cistern 21 (Oljefilter) på Övreskog (ej företag).