Olja (tex motor, växellåda)

Olja (tex motor, växellåda) sorteras som farligt avfall och lämnas i cistern 22 (Spillolja) på Övreskog (ej företag).