Olja (tex linolja)

Olja (tex linolja) sorteras som farligt avfall och lämnas i farliga baren på Övreskog (ej företag).