Nagellack

Nagellack sorteras som farligt avfall och lämnas i farliga baren på Övreskog.