Impregnerat virke – max 1 bilsläp/tillfälle

Impregnerat virke – max 1 bilsläp/tillfälle är farligt avfall och sorteras som impregnerat trä och lämnas i container 10 (impregnerat trä) på Övreskog. 

Större mängder ska vägas in för betalning kontakta personal på plats. Exempelvis om du kommer med en traktor, lastbil eller dylikt så betraktas det som verksamhetsavfall. Kontakta gärna istället en avfallsentreprenör för att till exempel hyra en container.

Företagare får inte lämna tryckt virke på Övreskog eftersom det är farligt avfall.