Glykol

Glykol sorteras som farligt avfall och lämnas på Övreskog (ej företag).