Fotofilm (silverhaltig)

Fotofilm (silverhaltig) sorteras som farligt avfall och lämnas i farliga baren på Övreskog (ej företag).