Eternit – dubbelt inplastad och tejpad! Max 5 kg/tillfälle

Eternit – (asbest)  dubbelt inplastad och tejpad max 5 kg/tillfälle, sorteras som farligt avfall och lämnas på Övreskog (ej företag). Var god kontakta personalen.

Större mängder betraktas som verksamhetsavfall som vi inte kan ta emot på Övreskogs ÅVC. Då ska man hyra en asbestcontainer av ett avfallsföretag alternativt anlita en rivningsfirma som har tillstånd att riva asbest. Det är inte möjligt att själv transportera dessa större mängder direkt till våra lokala avfallsentreprenörer eller rivningsfirmor.

Observera! att all asbest måste vara dubbelt inpackat och tejpad i plast till en sådan grad att det inte finns någon risk för punktering av emballaget som annars kan släppa ut fibrerna. Detta för att skydda dig som kund men också all personal. Att bryta, krossa eller såga i asbest på Övreskogs ÅVC är förbjudet.

Asbestfibrer är hälsofarliga och kan orsaka flera allvarliga sjukdomar som cancer och asbestos. Den vanligaste cancerformen är mesoteliom. Sjukdomen dödar drygt hundra personer varje år i Sverige. Detta trots att asbest varit förbjudet i många år. Siffran är nästan tre gånger större än de som dör i arbetsplatsolyckor.

Asbest är ofarligt så länge det sitter fast eller är inkapslat. Det är först när det bryts sönder som det blir farligt och då frigörs mikroskopiska små lätta nålformiga asbestfibrer som kan hamna i kroppen när man andas eller när man äter. De är så lätta att de uppges kunna sväva i luften under flera dygn.

Trots att asbest länge har varit förbjudet att använda i nya produkter finns det fortfarande kvar på många platser i samhället. Framförallt har det använts i byggbranschen och materialet är vanligt som fasad- eller takbeklädnad samt i isoleringsmaterial i äldre hus och byggnader. Asbest förbjöds 1976 och totalförbjöds 1982 men det kan fortfarande finnas i ditt hus om det är byggt innan 1977.

I ditt bostadshus kan asbest finnas i:
• rörisolering
• värmepannor, kakelugnar, rökgångsanslutningar
• ventilationstrummor, ventilationskanaler och ventilationsaggregat
• asbestcementskivor (eternit) på tak, fasader, balkonger, i väggar, soprum, bakom elskåp
• fönsterbänkar och skivor under fönsterbänkar
• fönsterkitt
• gasspisar: strålskydd på skåpsidor mot spisen
• plastmattor och golvplattor
• kakelfix och fog
• golvbeläggningar
• mattlim