Cigarettändare (med gas)

Cigarettändare med gas sorteras som farligt avfall och lämnas i farliga baren på Övreskog (ej företag).