Bilbatteri

Bilbatterier sorteras som farligt avfall och lämnas i mottagningshallen på Övreskog (ej företag).