Aska – från oljeeldning

Aska från oljeeldning sorteras som farligt avfall och lämnas i farliga baren på Övreskog (ej företag). Det ska vara avkylt och paketerat med märkning ”oljeaska”.